NPC ที่รับเควสต์ : Tartagan, Theobomos
รางวัล : Regural Fire Defense Scroll 4 ea

Tartagan ซึ่งเป็น Elim ที่ถูกสาป จะขอให้เราช่วยจำกัด Flame Basilik ซึ่งจะทำให้เขาพ้นจากความทุกข์ทรมานนี้ได้ ให้เราไปกำจัด Flame Basilik จำนวน 11 ตัว (อยู่ในบริเวณใกล้เคียง) แล้วกลับมาคุยกับเขาก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์