NPC ที่รับเควสต์: Seora, Manduri Forest
รางวัล : 5,000 Kinah

Seora จะขอร้องให้เราช่วยกำจัดเจ้ามอนสเตอร์น้อยๆ ที่ทำลายไม้ Elm และต้น Blackberry ในป่า Manduri จนเสียหาย

ให้เราล่าเจ้า Stoneshell Monitor จำนวน 5 ตัว และ Pierching Vespine จำนวน 12 ตัว เมื่อครบกลับมาคุยกับเธออีกครั้งก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์