NPC ที่รับเควสต์: Tran, Eltnen Fortress
รางวัล : 1,500 Kinah

Tran จะฝากของให้เราช่วยนำไปส่งให้เพื่อนรักของเขาคือ Crios ที่ Theobomos ให้หน่อย โดยเขาให้เหตุผลที่ใช้เราว่าเพราะของใหญ่เกินกว่าที่จะส่ง Express mail ให้เรานำของไปส่งให้ Crios ที่ Theobomos ให้หน่อย ก็จะจบเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์