NPC ที่รับเควสต์: Hibirion, Eltnen Fortress
รางวัล : 5,000 Kinah

เขาจะขอให้เราช่วยหา Titanium Ore มาให้เรา 20 ก้อน ให้เรานำไปให้เขา ก็จะผ่านเควสต์ค่ะ
 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์