NPC ที่รับเควสต์: Androkles, Eltnen Fortress
รางวัล : 2,000 Kinah

Androkles จะขอให้เราช่วยทำความสะอาดป่า Manduri โดยการกำจัด Grove Vespine จำนวน 5 ตัว และ Humus Spirit จำนวน 5 ตัว เมื่อครบแล้วให้มาคุยกับเขาก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์