NPC ที่รับเควสต์ : Latri, Library of Sanctum
รางวัล : -

เมื่อเราเลเวล 20 และเข้าไปในห้องสมุดเมือง Sanctum เมื่อขึ้นบันไดขวามือ เราจะเจอ Latri ซึ่งเป็นการ์ดรักษาความปลอดภัย “ห้องสมุดลับ” (Secret Library) ของเมือง Sanctum

คุยกับเธอ เธอจะบอกว่าห้องสมุดลับนี้เก็บรวบรวมหนังสือหายากทั่ว Atriea ซึ่งบางเล่มนั้นเป็นบันทึกประวัติศาตร์ก่อนศักราชแห่งความยุ่งเหยิงจะเกิดขึ้น และบางอย่างมีแค่สำเนาเดียวเท่านั้น โดยห้องสมุดลับนี้ต้องเป็นผู้ที่มียศนายพลขึ้นไปเท่านั้นถึงจะเข้าได้ ซึ่งสำหรับเราแล้ว Latri จะบอกว่าต้องมีจดหมายรับรอง “Letter of Recommendation” มาโชว์เสียก่อน ถึงจะอนุญาตให้เข้าไปใช้ได้

เมื่อคุยกับเธอจบ ให้เรากลับไปหา Spataros ที่ Verteron คุยกับเขาเพื่อขอจดหมายรับรองมา กลับไปคุยกับ Latri อีกครั้ง เขาจะให้เราเข้าห้องสมุดลับได้แล้ว


เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์