Mission Require: ต้องผ่านภารกิจ LV.21 Feast For A Son มาก่อน

หลังจากที่เราผ่านภารกิจ LV.21 Feast For A Son มาแล้วนั้น เราสามารถรับภารกิจนี้ต่อได้จาก Selesti ใน Pandaemonium ต่อได้ทันที

 รับภารกิจจากเธอคนนี้แหละ

    เมื่อเธอบอกรายละเอียดของการจัดเลี้ยงต้อนรับให้เราทราบแล้ว เขาก็จะบอกให้เราไปหาวัตถุดิบในการทำอาหารมาให้เขา โดยจะมีรายละเอียดกังนี้ อย่างแรกคือ Potcrab Meat จำนวน 3 อัน ซึ่งเราจะหาได้จาก Dune Potcrab ใน Altgrad อย่างที่ 2 คือ Slink Meat 3 อัน เราจะต้องไปล่าเจ้า Ice Slink ที่ Morheim เพื่อที่จะเอาของสิ่งนี้ และอย่างสุดท้าย Raydam Vinegar 1 อัน เราสามารถหาซื้อได้จาก Daraia ที่ขายส่วนผสมของ การ Craft Food นั่นเอง

 เราจะพบ Dune Potcrab ได้ที่นี่

 นี่แหละหน้าตาเจ้าปู

ส่วนที่นี่เราจะพบ Ice Slink ได้รอบๆ

 กำจัดมันเลย

 ส่วน Raydam Vinegar มาซื้อที่นี่

 ซื้อจากคนนี้แหละ

หลังจากที่เรารวบรวมส่วนผสมทั้งหมดได้แล้ว ก็ให้นำกลับไปมอบให้แก่ Selesti ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

 นำส่วนผสมทั้งหมดมามอบให้เธอ

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือ ค่าประสบการณ์จำนวน 27500 EXP และสามารถทำควส Flowers For The Banquet ( Pandaemonium ) ต่อได้

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์