เริ่มภารกิจให้เราไปพบกับ Jorund ที่ Salt Desert Observation Post

คนมอบภารกิจให้เราจะอยู่ที่จุดนี้

รับภารกิจได้ที่เขาคนนี้หละ

    จากนั้นเขาจะบอกกับเราว่า เขาได้รับมอบหมายงานชิ้นหนึ่งมา คือการไปกำจัด Chieftain Promakis ที่ Kentari Village เขาอยากให้เราช่วยไปกำจัดมันให้หน่อยเพราะตอนนี้ แค่เขากำจัดพวก Kentaric ทั่วไปก็แทบจะไม่มีเวลรักษาตัวแล้ว

จากนั้นให้เราเข้าไปที่ Ketari Village และตามหาเจ้า Chieftain Promakis และกำจัดมันซะ

จุดที่ Promakis อยู่คือจุดนี้

จัดการมันซะให้เรียบร้อย

หลังจากที่เรากำจัด Chieftain Promakis เรียบร้อยแล้ว ก็ให้กลับมารายงานแก่ Jorund ก็เป็นอันสิ้น รายงานผลให้เขาทราบแล้วรับรางวัลกันไปเลย

รายงานผลให้เขาทราบแล้วรับรางวัลกันไปเลย

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี ทองจำนวน 6800 Kinah และค่าประสบการณ์จำนวน 37400 EXP

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์