เริ่มภารกิจให้เราไปพบกับ Guldalfun ที่ Gundalfun's Carbin

 เขาจะอยู่ตรงจุดที่เรากำหนดไว้นี่

 รับภารกิจจากเขามา

   จากนั้นเขาจะบอกเราถึงความวิเศษของ Obsedian Spinshell ว่าส่วนประกอบในตัวของมันนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง และในส่วนที่เขาต้องการตอนนี้คือ Spinshell Stone จำนวน 10 อันด้วยกัน ให้เราไปกำจัดเจ้า Obsidian Spinshell และนำมันมาให้เขาหน่อย โดยเราจะพบมันได้ภายใน Musphel Gate เข้าไป

เข้ามาประมาณนี้หละ

 กำจัดเจ้าตัวนี้เพื่อหา Stone

หลังจากที่เราได้ Spinshell Stone ครบแล้ว ก็ให้นำกลับมามอบให้แก่ Utgar ที่ Red Lava Cliff ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

 แถบนี้มอนสเตอค่อนข้างชุม ระวังด้วย

มาพบเขาที่แค้มนี้ก็เสร็จงานแล้ว

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี ทองจำนวน 7000 Kinah และค่าประสบการณ์จำนวน 68200 EXP

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์