ภารกิจนี้เราสามารถรับได้จาก Tofa ซึ่งเขาจะอยู่ที่ Salt Desert Observation Post

มาที่จุดที่เราวงไว้ตรงนี้ได้เลย

รับภารกิจแล้วเราก็เริ่มไปลุยกันเถอะ

     หลังจากที่มาพบกับ Tofa แล้วสอบถามรายละเอียดของภารกิจแล้วนั้นเขาจะบอกเราว่า ช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เขาสังเกตุเห็นพวก Lepharist ได้มาปักหลักแถวๆบริเวณนี้บ่อยขึ้นแล้วเจ้าพวกนี้ เมื่อได้ไปอยู่ที่ไหน ก็มักจะสร้างปัญหา และเป็นตัวอันตรายต่อผู้คนในบริเวณนั้นเสมอ เขาจึงอยากให้เราช่วยขับไล่พวกมันออกไปบ้างโดยเขาจะให้เราไปกำจัด Watch Asssasin 4 ตัว Watch Figther 4 ตัว และ Watch Inspector 2 ตัว ด้วยกัน โดยพวกมันจะอยู่รอบๆแค้มปของเรานั่นเอง

 ออกมากำจัดเจ้าตัวพวกนี้แหละ

 ไล่มันออกไป

นวดๆๆๆๆๆๆๆ

หลังจากที่เรากำจัด พวก Watch Lepharist ได้ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ก็ให้กลับไปรายงานแก่ Tofa ก็เป็นอันิ้สนสุดภารกิจ

 เราจัดการกับพวกมันเรียบร้อยแล้ว หมูมาก

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี ทองจำนวน 3000 Kinah ค่าประสบการณ์ 65300 EXP และ Leser Secret Remedy Of Recovery 4 อัน

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์