เริ่มภารกิจนี้ให้เราไปพบกับ Fulla ที่ Salt Desert Observation Post

มาตามจุดที่เราตั้งไว้ตรงนี้เลย

 รับภารกิจจากเธอมากันเลย[

    เขาจะบอกว่าทาง Pandaemonium นั้นมีแผนการที่จะสร้างเมืองหลวงใหม่ขึ้นอีกที่ โดยได้เลือกที่บริเวณใกล้ๆ Kentari Village เพระจุดนี้ใกล้กับแหล่งนำบริสุทธิ์ และสภาพภูมิประเทศดี แต่ว่าพวก Kentaric นั้น ไม่ยอมออกไปจากถิ่นนั้นโดยง่าย จึงเกิดปัญหาที่จะดำเนินการตามแนการที่กล่าวมาข้างต้นต่อได้ เขาจึงอยากให้เราช่วยไปขับไล่พวก Kentaric ให้หน่อยจากนั้นให้เราไปกำจัด Kentaric Fighter 21 ตัว และ Kentaric Sentinel 12 ตัว ที่ Kentari Village

 มาต่อกันที่นี่เลยมะ

 กำจัดตัวนี้ 21 ตัว

 แล้วก็กำจัดเจ้าตัวนี้ 12 ตัว

    หลังจากที่เรากำจัดพวก Kentaric ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ก็ให้กลับไปรายงานแก่ Fulla ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจแล้วรับรางวัลกันไปเลย

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี Bronze Coin 1 อัน และค่าประสบการณ์จำนวน 24800 EXP

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์