เริ่มภารกิจให้เรามาพบกับ Gelundrof ที่ Salt Desert Observation Post

 มาตามจุดที่เรากำหนดไว้ตรงนี้เลย

รับภารกิจจากเขาไปกันได้เลย

    เขาจะบอกเราเกี่ยวกับพืชชนิดหนึ่งที่จะใช้มาทำยารักษาแผลได้ ซึ่งจะมีชื่อว่า Hasia ซึ่งเขาต้องการจะใช้มันมาทำยารักษาแผลให้กับกองกำลังของเขาตอนนี้เขาจึงอยากให้เราช่วยไปนำ Hasia มาให้เขาจำนวน 20 อันด้วยกัน ซึ่งเราจะพบได้ทั่วไปตาม Salt Desert Of Oblivion

 เดินตามทะเลทรายเราก็จะพบต้นแบบนี้ได้

    หลังจากที่เรารวบรวมต้น Hasia ได้ครบแล้ว ก็ให้นำกลับมามอบให้แก่ Gelundrof ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

 เสร็จแล้วมารับรางวัลจากเขาได้เลย

Mission Reward

รางวลัที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี ทองจำนวน 5000 Kinah และค่าประสบการณ์ 56600 EXP

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์