ภารกิจจะเริ่มขึ้นหลังจากเราไปพบกับ Kistig ที่ Patamor Thicket

 มาที่จุดที่เราวงไว้ได้เลย

รับภารกิจได้จากเขาคนนี้

   จากนั้น Kistig จะบอกเราเกี่ยวกับการทดลองครั้งใหม่ของเขาอีกแล้ว ซึ่งตอนนี้เขายังขาดข้อมูลความรู้อยู่นิดหน่อย เพื่อที่จะให้กระจ่าง เขาจำเป็นจะต้องมีหนังสือคู่มือให้ความรู้เพิ่มเติม ซึ่งเขอยากจะให้เรานำมันมาให้เขาหน่อย โดยเขาจะให้เราไปสอบถามจาก Honir ใน Pandaemonium

มาที่นี่กันต่อ

มาพบเขาที่ห้องแปรธาตุได้เลย

    หลังจากมาพบกับ Honir แล้ว เขาจะบอกเราต่อว่า ควรจะไปถามพวก Alchemist ที่อยู่ที่หอสมุดมากกว่า

จากนั้นให้เราตรงไปที่ Temple of Knowledge เพื่อไปพบกับ Moreinen ต่อไป

 มากันตามจุดนี้ต่อเลย

 สอบถามเกี่ยวกับสมุดคู่มือเล่นแร่แปลธาตุจากเขาดู

จากนั้นเธอจะมอบหนังมือ New Materials For Alchemy กับเรา และให้เรานำกลับไปมอบให้กับ Kistig ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

 นำหนังสือกลับมามอบให้แก่เขา

Mission Reward

   รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือ ทองจำนวน 10000 Kinah และค่าประสบการณ์ 56700 EXP และ ให้เลือกระหว่าง Design:Lesser Secret Remrdy Of Life หรือ Design:Lesser Secret Remrdy Of Mantality อย่างใดอย่างหนึ่ง

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์