เริ่มภารกิจให้เราไปพบกับ Kistig ที่ Patamor Thicket

 มาตามจุดที่เราวงไว้ตรงนี้

 รับภารกิจที่เขาคนนี้ได้เลย

เมื่อเรามาพบ Kistig แล้ว เขาจะขอให้เราช่วยกำจัดเจ้า Grove Octaside เพื่อนำ Octaside Poison มาใช้ในงานวิจัยของเขา ซึ่งเราจะต้องหามาให้เขาในจำนวน 5 อันด้วยกัน

กำจัดเจ้าแมงมุมแบบนี้หละ

 รวบรวม Poison แบบนี้ให้ได้ 5 อัน

หลังจากที่เรารวบรวม Octaside Poison ได้ครบ 5 อันแล้วก็ให้กลับมารายงานแก่ Kistig ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

 นำกลับมามอบให้แก่ Kistig

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี ทองจำนวน 2800 Kinah และค่าประสบการณ์จำนวน 30800 EXP


เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์