ภารกิจนี้เราสามรถรับได้ที่ Vivi ที่ Sprigg Habitat

มาที่ตรงนี้ได้เลย

 รับภารกิจจากเขานี่ได้ทันที

จากนั้น Vivi จะบอกเราว่าเขาต้องการ Amepre Flower จำนวน 5 อัน ซึ่งเราจะพบในทะเลสาบด้านล่าง

 ดอกสีชมพูสวยๆนี่แหละ เก็บไปให้เขา 5 อัน

หลังจากที่เรารวบรวม Amepre Flower ได้ครบแล้ว ก็ให้นำกลับไปมอบให้แก่ Vivi ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

 นำดอกไม้ที่เก็บได้มามอบให้เขาก็เสร็จแว้วว


Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือ ทองจำนวน 2000 Kinah และค่าประสบการณ์จำนวน 28000 EXP


เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์