ภารกิจนี้เราสามารถรับได้จาก Keindor ที่ Patamor Thicket

 มาตามจุดนัดพบจุดนี้เลย

รับภารกิจนี้จากเขานี่แหละ

    เขาจะบอกกับเราว่า พักนี้เขาสังเกตเห็นว่า พวกเห็ดแถวนี้มันแข็งแกร่งขึ้น เขาเกรงว่าอาจจะเป็นปัญหาในอนาคตได้ เขาจึงอยากให้เราช่วยกำจัด Tumbler Fungy 25 ตัว และDancing Fungus 15 ตัว เพื่อลดจำนวนของพวกมันลง

 ให้กำจัดเจ้าตัวนี้ 25 ตัว

 และกำจัดตัวใหญ่นี่ 15 ตัว

หลังจากที่เรากำจัดพวกเห็ดครบแล้ว ก็ให้กลับไปรายงานแก่ Keindor ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

 กำจัดพวกมันครบแล้วมารายงานผลแก่เขา

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมีค่าประสบการณ์จำนวน 78350 EXP และ Manastone +HP55 หรือ +MP55 ให้เราเลือก 1 อย่าง

 

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์