เริ่มภารกิจให้เราไปพบกับ Sveinn ที่ Morheim Ice Fortress

 มาตามจุดนี้กันเลย

 รับภารกิจที่เขานี่

    เพื่อให้เขาบอกความลับบางอย่าง โดยจ่ายเงินให้แก่เขา จำนวนเงินขึ้นอยุ่กับระดับของความลับ มีตั้งแต่ 500 Kinah 5000 Kinah และ 50000 Kinah เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ( ในส่วนนี้เราเลือกข้อ 2 ) จากนั้นเขาจะบอกให้เราไปพบกับHugorunerk ที่ประจำอยู่ใน Trade Broker

เดินมาอีกนิดหน่อยตามจุดนี้

ลองสอบถามข้อมูลจากเขาดูกันนะ

    หลังจากที่เราพบกับ Hugorunerk แล้วนั้น เขาจะบอกให้เราไปถามกับ Pararinirerk ที่ร้านของ Gener Merchant ต่อไป

มากันต่อที่นี่al Good

 คุยกับเขาดูเลย

    เมื่อเรามาพบ Pararinirerk แล้วเขาก็จะบอกให้เราไปพบกับ Bicorunerk ซึ่งเป็นคนสุดท้าย ก็จะเป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

มาตามจุดนี้ต่อไป

คนสุดท้ายและเนี่ยแหละ

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี ทองจำนวน 10000 Kinah ค่าประสบการณ์ 50000 EXP

รับรางวัลกันได้เลย

[9]

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์