ภารกิจนี้รับได้จาก Fathir ที่ Giant Rock Waterfall

มาพบเขาได้ตามจุดที่ทำไว้นี่เลย

สอบถามรายละเอียดของภารกิจจากเขาดู

     แล้วเขาจะบอกกับเราว่า เขาต้องการฟืนที่จะมาใช้ในการสุมไฟเพื่อจะใช้ในการปรุงอาหาร เพราะไฟมันยังไม่แรงพอ เขาจึงอยากให้เราช่วยหา Mahogany Log ให้เขาสัก 10 อัน โดยเราสามารถเก็บได้จาก Mhogany Tree นั่นเอง เราจะพบมันได้ตามจุดทั่วไปของ Morheim

 นี่คือกองไม้ที่เราจะเก็บฟืน

หลังจากรวบรวม Mahogany Log ครบ 10 อันแล้ว ก็นำกลับมามอบให้แก่ Fathir ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

 นำฟืนมามอบให้เขาก็เสร็จเรียบร้อย

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจาการภารกิจนี้คือ ทองจำนวน 2500 Kinah และค่าประสบการณ์จำนวน 18000 EXP

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์