เริ่มภารกิจให้เราไปพบกับ Vinduer ที่ Settlers’Campsite

 มาตามจุดนี้เลย

 รับภารกิจที่เขาคนนี้

    จากนั้นเขาจะให้เราไปสืบร่องรอย ของเหล่าคนงานที่หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย และไม่เคยมีใครรอดกลับมาสักคนเดียว โดยเขาจะให้เราไปสำรวจที่ Vigrid Western Plain เพื่อสืบดูว่ามีอะไรเกิดขึ้น

มาตาจุดนี้

 ลองสำรวจศพของคนงานดู

หลังจากนั้นก็ให้เรากลับไปรายงานแก่ Vinduer ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือค่าประสบการณ์ 48900 EXP

 อะๆมาดูรางวัลกันก่อน

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์