เริ่มภารกิจให้เรามาพบกับ Vinduer ที่ Settlers’Campsite

 มาตามจุดนี้

 รับภารกิจจากเขาไปเลย

   จากนั้นเขาจะให้เราไปกำจัด Guardian Outrider และ Guardian Fighter เพื่อหา Elyos’Mark จำนวน 10 อันด้วยกัน

 จุดหมายของเราอยู่ที่นี่

 เจ้านี่แหละ ที่มี Elyos’Mark

เจ้าตัวนี้ก็มีเหมือนกัน

หลังจากได้รับ Elyos’Mark ครบแล้ว ก็ให้กลับไปรายงานแก่ Vinduer ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี Regular Power Shard จำนวน 50 อัน และได้รับค่าประสบการณ์จำนวน 108100 EXP

 โอ้โห คุ้มขนาดนี้ ไม่ทำไม่ได้แล้ว

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์