ภารกิจนี้เราสามารถรับได้จาก Vehova ที่ Settlers’Campsite

ต้องมาที่จุดนี้เพื่อรับภารกิจ

 รับภารกิจได้จากเจ้าหล่อนนี่แหละ

    แล้วเธอจะเล่าเกี่ยวกับปัญหาของพวก Ancient Spirit ให้เราฟังว่าพวกมันคอยก่อความไม่สงบแถวๆ Hevenjark Public Cemetary บ่อยครั้ง เธอจึงอยากให้เราช่วยกำจัดพวกมันให้เธอที
โดยเธอจะขอ
ให้เรากำจัด Spirit of Ancient Hunter, Spirit of Ancient Witch, Spirit of Ancient Healer อย่างละ 3 ตัวด้วยกัน

พวกมันรวมตัวกันอยู่บริเวณนี้

เป้าหมายที่เราต้องกำจัดเป้าหมายแรก

 นี่ก็อีก 1

ส่วนนี้คือตัวสุดท้าย

หลังจากกำจัดเจ้าพวก Spirit ได้ครบแล้ว ก็ให้กลับมารายงานผลแก่ Velova ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือ Regular Power Shard จำนวน 50 อัน ทองจำนวน 3000 Kinah และค่าประสบการณ์จำนวน 20000 EXP

 หลังจากเสร็จภารกิจ เราก็รับค่าตอบแทนกันได้เลย

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์