เริ่มภารกิจให้เราไปพบกับ Virhu ที่ตอนเหนือของ Havenjark Farm เพื่อรับทราบถึงรายละเอียดของภารกิจ

 มาตามจุดนี้กันได้เลย

รับภารกิจได้จากเขา

    จากนั้นเขาจะบอกเราว่า เขาเชื่อในคำพูดของอาจารย์ว่าจะทำให้เธอฉลาดขึ้น เธอเฝ้าคอยเป็นเวลานาน จงช่วยเธอหา Vidohunir อาจารย์ของเธอ และบอกกับอาจารย์ของเธอเกี่ยวกับสิ่งที่เธอพูด ซึ่ง Vidohunir จะอยู่บริเวณ Hevenjark Public Cemetary

มาต่อกันที่จุดที่เราวงไว้นี่เลย

 คุยกับเธอคนนี้แหละ

    หลังจากที่เรามาพบกับ Vidohunir และได้บอกสิ่งที่ Virhu วานให้เรามาบอกแก่เธอ ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี ค่าประสบการณ์จำนวน 30000 EXP และสามารถทำภารกิจ Troublesome Promise LV.24 ต่อได้ทันที

เสร็จภารกิจ เราก็รับรางวัลกันไปได้เลย

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์