ภารกิจนี้เราสามารถรับได้จาก Randet ใน Settlers’Campsite

 เธอจะอยู่ตรงจุดนี้แหละมาหาได้เลย

 รับภารกิจจากเธอ

   Randet กล่าวว่า ได้มีชาวนาที่ตายใน Epic Cataclysm ได้กลายเป็นผีดิบ เดินรอบ ๆ Havenjark Farm เขาขอร้องให้ไปจัดการกับผีดิบใน Havenjark Farm โดยที่ไปจัดการกับ Undead Farm Resident 11 ตัวและ Undead Farm Worker 11 ตัว

 พวกมันจะอยู่บริเวณนี้

 หนึ่งในเป้าหมายของเราคือเจ้าตัวนี้

 และก็นี่อีก1ตัวที่เราต้องกำจัดมัน

    หลังจากกำจัด Undead Farm Resident และ Undead Farm Worker ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ก็ให้กลับมารายงานแก่ Randet ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

 กลับมารายงานกับเธอ แล้วรับรางวัลกันทันที

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี ทองจำนวน 7000 Kinah และค่าประสบการณ์จำนวน 36000 EXP

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์