ภารกิจนี้รับได้ที่ Lugo ที่ Brusthonin

 เขาอยู่ที่จุดนี้

รับภารกิจจาก npc ตัวนี้ได้เลย

   จากนั้นเขาจะบอกกับเราว่า เขาพบว่า Snuffler ขุดดินใต้ขาของเขา ทำให้เขากลัวว่าสักวันจะตกลงไปด้านล่าง เขาต้องการให้จัดการกับ Laggardly Snuffler เป็นจำนวน 10 ตัวด้วยกัน โดยพวกมันจะอยู่รอบๆบริเวณนั้น

 หน้าตาของมันเป็นแบบนี้แหละ

หลังจากที่กำจัดเจ้า Laggardly Snuffler ครบแล้ว ก็ให้กลับไปรายงานแก่ Lugo ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือ ทองจำนวน 2500 Kinah และค่าประสบการณ์จำนวน 32100 EXP

รับรางวัลกันไปง่ายๆเลย

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์