ภารกิจจะบอกให้เราไปพบกับ Dunkel ใน Settlers’Campsite เพื่อทราบข้อมูลของภารกิจนี้

 มาที่จุดนี้กันเลย

 กดรับภารกิจจากเขากันไป

    จากนั้นเขาจะบอกถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่า Dunkel กินอาหารในแต่ละมื้อไม่เพียงพอจะทำให้เขาแข็งแรงพอที่จะต่อสู้ยืนหยัดเพื่อที่พักของเขา เขาได้กิน Fine-Haired Larvae ที่เกิดอยู่บริเวณรอบ ๆ นี้
มันเป็นหนอนที่อาศัยอยู่ใน Horto และ Eggplant ดังนั้นไปหา Horto เพื่อเก็บ Fine-Haired Larvae มาให้เขาจำนวน 10 อันด้วยกัน ซึ่งเราจะพบมันได้บริเวณทั่วไปที่ Brusthonin

มาขุดเจ้าต้นแบบนี้กันเพื่อหาด้วง

 นี่แหละหน้าตาของเจ้า Fine-Haired Larvae

หลังจากที่เรารวบรวม Fine-Haired Larvae ได้ครบแล้ว ก็นำกลับไปมอบให้แก่ Dunkel ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

 นำด้วงไปมอบให้เขาแล้วรับรางวัลกันได้ทันที

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี ทองจำนวน 4000 Kinah ค่าประสบการณ์จำนวน 7400 EXP และของรางวัลแบบสุ่มอีก 1 อย่าง

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์