เริ่มภารกิจให้เราไปพบกับ Randet ที่ Settlers’Campsite

 มาตามจุดนี้กันก่อนเลย

รับภารกิจได้จากเธอ

    Randet กล่าวถึงสัญญา The Temple of Wisdom เขาต้องการทราบตัวเลขที่ชัดเจนของความต้องการอาหารโดยที่พวกเราต้องไปสนใจการเพิ่มระดับความต้องการของ Brusthonin ให้เพียงพอโดยการเก็บเกี่ยวเมล็ดของ Earth Mound จากนั้นให้เราไปเก็บเมล็ดของ Earth Mound มาให้เธอจำนวน 5 อันด้วยกัน ซึ่งมันจะอยู่บริเวณด้านนอกของ Settlers’Campsite

เราจะพบ Earth Mound ได้แถวๆบริเวณนี้

เมื่อพบแล้วก็ลงมือเก็บเกี่ยวกันเลย

หลังจากรวบรวม Earth Mound Seed ครบแล้ว ก็ให้นำกลับมามอบให้แก่ Randet ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

นำของที่เรารวบรวมมามามอบให้เธอแล้วรับรางวัลไปได้เลย

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี ทองจำนวน 3600 Kinah ค่าประสบการณ์จำนวน 33000 EXP

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์