ให้เราไปพบกับ Randet ที่ Settles’ Campsite เพื่อรับภารกิจ

 มาที่จุดตรงนี้

รับภารกิจจากเธอคนเนี้ยแหละ

    Randet ต้องการให้ไปพบผู้คน และตรวจเช็คสถานะของ Settlers' Campsite โดยไปคุยกับ Dehen ซึ่งเขาจะอยู่ในบริเวณแค้มป์นั่นเอง

มาพบเขาคนนี้ต่อ เพื่อสอบถามสถานการณ์ตอนนี้

หลังจากมาพบกับ Dehen แล้ว เขาก็จะบอกให้เราไปพบกับ Snill ต่อไป

 จากนั้นมาหาคนนี้ต่อเลย

เมื่อมาพบกับ Snill และได้สอบถามรายละเอียดเสร็จเรียบร้อยแล้ว เขาจะบอกให้เราไปพบกับ Jarnsaxa ต่อไป

 มาหาคนนี้ต่อโลด

   หลังจากได้มาพบกับ Jarnsaxa และได้พูดคุยกับเธอแล้ว ก็ให้เรากลับไปรายงานแก่ Randet ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

คุยไปคุยมาก็ผ่านและ ง่ายไหมหละ

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือ ค่าประสบการณ์จำนวน 3680 EXP

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์