Mission Require : ต้องผ่านภารกิจ Honing Your Skill LV.25 มาก่อน

    หลังจากที่เราผ่านภารกิจ Honing Your Skill มาแล้ว ก็จะสามารถทำภารกิจนี้ต่อได้ทันที โดยเราจะรับภารกิจต่อจาก Balder ที่ Pandaemonium

รับภารกิจต่อจากคนนี้ได้เลย

    จากนั้นเขาจะบอกให้เราไปพบกับ Sereniti ที่ Temple Of Knowledge เพื่อรับการทดสอบขั้นต่อไปจากเขา

มารับการทดสอบต่อกันที่จุดนี้เลย

เริ่มรับการทดสอบจากเขาคนนี้ก่อน

    เมื่อเรามาพบกับ Sereniti แล้ว เขาจะให้เราตอบคำถาม จำนวน 3 ข้อด้วยกัน โดยการตอบคำถามนี้ เราสามารถกดตอบไปเรื่อยๆได้เลย ไม่ต้องกลัวตอบผิดแลวต้องเริ่มใหม่ เมื่อตอบครบทั้ง 3 ข้อแล้ว เขาจะบอกให้เราไปพบกับ Moreinen เพื่อรับการทดสอบต่อไป เขาจะอยู่ใน Temple Of Knowledge เช่นกัน

 มาต่อกันที่คนนี้เลย

   เมื่อมาพบ Moreinen แล้วเขาก็จะให้เราตอบคำถาม 3 ข้ออีกเช่นกัน ให้เราตอบให้ผ่าน แล้วเขาจะบอกให้เราไปพบกับ Kushar เพื่อรับการทดสอบต่อไป เขาจะอยู่ที่ Temple Of Knowledge เช่นกัน

หลังจากผ่านการทดสอบจาก Moreinen แล้ว ก็มาพบกับคนนี้ต่อ

เมื่อพบกับ Kushar แล้ว ก็เหมือนเดิม เขาก็จะให้เราตอบคำถาม 3 ข้ออีก - - ให้เราตอบให้ผ่านให้หมด แล้วไปรายงานแก่ Kvasir ที่ Capital Building ใน Pandaemonium ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

 มารายงานที่จุดนี้

 รายงานแก่เขาแล้วรับรางวัลไปเลย

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือ ค่าประสบการณ์จำนวน 15000 EXP ค่า Abyss Point 250 Point และสามารถทำภารกิจ Following Through LV.25 ต่อได้ทันที

 


เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์