หน้าตาประตู Rift

ธรรมดานั้นโลกของ AION จะแยกเป็น 3 ส่วนคือ Elysea-Abyss-Asmodae ซึ่งเผ่าพันธุ์ทั้ง 2 จะไม่สามารถพบเจอและไปมาหาสู่กันได้ ยกเว้นบน Abyss และการเคลื่อนย้ายเข้าประตู Rift ที่สุ่มเปิดในพื้นที่ฝั่งตัวเอง

Rift นั้นคือประตูมิติที่เชื่อมโลกระหว่าง Elysea และ Asmodae ทำให้คนจากอีกเผ่าสามารถเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ของอีกเผ่าได้ แต่จะติดสถานะเป็นศัตรู (ชื่อเป็นสีแดง) ซึ่งเผ่าตรงข้ามสามารถฦโจมตีได้

ประตู Rift นั้นจะเกิดทุก 2 ชั่วโมง มีบริเวณเกิดตายตัว แต่จะสุ่มเกิดแค่ประตูใดประตูหนึ่งในแผนที่ที่กำหนดไว้

สำหรับ ประตู Rift ฝั่งเทพ (Elysea) มีดังนี้ (สามารถคลิกเพื่อดูภาพใหญ่ได้ค่ะ)

Eltnen Fortress ---> Morheim

เข้า                                                                ออก


Interdigah Fortress ---> Buluslan

เข้า                                                                    ออก

หมายเหตุ : จำนวนคนที่เข้าได้* นั้นแปลมาจากเซิร์ฟเวอร์เกาหลี เซิร์ฟเวอร์อื่นอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ขอขอบคุณคุณ Groomer ที่ส่งภาพแผนที่ฝั่งเทพมาให้ค่ะ ^_____^

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์