Mission Require จะต้องผ่านภารกิจ Tubulent Mist Spirits LV18 มาก่อน

ให้เราไปรับภารกิจจาก Grak ใน Impetusium

 มาตามจุดที่เราทำเครื่องหมายไว้

 

รับภารกิจได้ที่เขาคนนี้

 

     จากนั้นเขาจะให้เราไปกำจัดเจ้า Splash Spirits จำนวน 5 ตัวด้วยกัน ซึ่งมันจะอยู่รวมกับเจ้า Mist Spirit ที่เราไปกำจัดคราวแรกนั่นเอง

 นี่แหละคือหน้าตาของมัน ไม่พลาด ลุยเลย

 

หลังจากที่เรากำจัด Splash Spirits ครบแล้ว ก็กลับมารายงานให้ Grak ทราบ ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

 หลังจากเสร็จภารกิจแล้วก็รับรางวัลได้ตามปกติ

 

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือ ทองจำนวน 1600 Kinah และค่าประสบการณ์ 11600 EXP

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์