เราสามารถรับภารกิจนี้ได้จาก Grak ที่ Impetusium โซน [ Altgrad ]

มาตามจุดที่เราทำเครื่องหมายไว้

 


รับภารกิจได้จากเขาคนนี้แหละ

 

จากนั้นเขาจะบอกให้เราไปกำจัดเจ้า Mist Spirit จำนวน 5 ตัวด้วยกัน เราจะพบมันบริเวณแหล่งนำ ในใจกลางของ Impetusium นั่นเอง

 สังเกตดีๆนะ มันจะมี ตัวเล็กกะตัวใหญ่

 

หลังจากที่เรากำจัด Mist Spirit ครบแล้ว ก็กลับมารายงานแก่ Grak ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

รายงานเขาถึงผลของภารกิจ

 

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือ ค่าประสบการณ์จำนวน 6980 EXP และทองจำนวน 1200 Kinah

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์