ภารกิจนี้เราสามารถไปรับได้จาก Andgar ที่ Impetusium โซน  [ Altgrad ]

 มาตามจุดที่มีเครื่องหมายนี้เลย

 รับภารกิจที่เขาคนนี้

 

    จากนั้นเขาจะบอกให้เราไปกำจัด Ancient Hero’s Spirit หรือ Ancient Sorcerer’s Spirit เพื่อนำ Soul Essence มาให้เขาจำนวน 5 ลูกด้วยกัน ซึ่งเราจะพบพวกมันได้ตามบริเวณทั่วๆไปของ Impetusium นั่นเอง

 กำจัดเจ้านี่

 หรือเจ้านี่ก็ได้เช่นกัน

    หลังจากที่รวบรวม Soul Essence ได้ครบ 5 ลูกแล้ว ก็นำกลับมามอบให้แก่ Andgar ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

รวมครบแล้วมามอบให้เขาแล้วรับรางวัลไปเลย

 Mission Reward

รางวัลที่เราจะไดรับจากภารกิจนี้จะมี ค่าประสบการณ์ 15800 EXP และ Elemental Stone of Resurrection 1อัน

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์