ภารกิจนี้เราสามารถรับได้จาก Irlein ที่ Calderon Hill โซน [ Altgrad ]

ตามจุดนี้ก่อนเลย

รับภารกิจที่เธอ

    จากนั้นเธอจะให้เราไปรวบรวม Zuchini มาให้เธอจำนวน 9 อันด้วยกัน เราจะสามารถเก็บ Zuchini ได้นั้น จะเป็นจะต้องมี สคิล Collect อยู่ที่ระดับ 55 หรือมากกว่านั้น ถึงจะทำการเก็บมันได้

 หน้าตาเจ้าต้น Zuchini เป็นแบบนี้แหละ

หลังจากที่รวบรวม Zuchini ได้ครบตามจำนวนที่ต้องการแล้ว ก็ให้นำไปมอบให้ Irlein ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

นำมาให้เธอแล้วรับรางวัลไปได้เลย

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือทองจำนวน 900 Kinah และค่าประสบการณ์จำนวน 12500 EXP และสามารถรับภารกิจ Branching Out Futher LV18 ต่อได้ทันที

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์