AION:Asmodian Standard Quest LV.17 Urnir’s Reasoning [ Altgrad ]

ภารกิจนี้รับได้จาก Urnir ที่ Calderon Hill โซน [ Altgrad ]

มาที่จุดที่เราตั้งไว้นี่เลย


รับภารกิจกันก่อน

จากนั้น Urnir จะบอกให้เราไปกำจัดเจ้า Long Neck Cockatices จำนวน 5 ตัว ซึ่งมันจะอยู่ภายในบริเวณใกล้ๆจุดที่เรารับภารกิจมา

บริเวณนี้แหละที่เราจะพบมันได้


นี่แหละเจ้าไก่งวง ฆ่ามันเลย

หลังจากกำจัด Long Neck Cockatices ครบแล้วก็ให้กลับมารายงานแก่ Unmir ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

ภารกิจแสนง่าย เสร็จแล้วรับรางวัลไปเลย

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี ทองจำนวน 2300 Kinah และค่าประสบการณ์ 10700 EXP

 

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์