ภารกิจจะเริ่มขึ้นเมื่อเราไปพบกับ Taora ที่ Mahindel Swamp โซน [Altgrad ]

ตามจุดนี้เลย

รับภรกิจจากเธอได้เลย

จากนั้นเธอจะให้เราไปนำ Taora’s Cube กลับมาจาก Black Claw Scout ที่อยู่ภายในบริเวณนั้น

 เจ้าตัวนี้แหละที่เราต้องกำจัดมัน

ได้กล่องกันแล้ว นี่ไง

หลังจากที่ได้ Taora’s Cube แล้ว ก็ให้นำกลับไปมอบให้แก่ Taora ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี ทองจำนวน 700 Kinah ค่าประสบการณ์ 9120 EXP และสามารถรับภารกิจ Emergency Rations LV17 ต่อได้ทันที

มอบของให้เธอแล้วรับรางวัลกันได้เลย

 

 

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์