ให้เราไปรับภารกิจจาก Gulkalla ที่ Impetusium โซน [ Altgrad ]

ตามจุดนัดพบนี้เลย

รับภารกิจจากเขา

จากนั้น Gulkalla จะบอกให้เรารีบไปรายงานแก่ Sueron ที่ Altgrad Ice Lake ถึงเรื่องเสบียงทั้งหลายที่เขาต้องการ ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

 มาจุดนี้ต่อ

รายงานเรื่องราวให้เขาทราบ

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี ทองจำนวน 2000 Kinah และค่าประสบการณ์จำนวน 34000 EXP

 


เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์