เริ่มภารกิจให้เราไปพบกับ Urnir ที่ Calderon Hill โซน [ Altgrad ]

ตามจุดนี้

รับภารกิจที่เขาคนนี้

หลังจากเรารับภารกิจมาแล้ว เขาจะให้เราไปกำจัด สัตว์ประหลาดที่แฝงตัวอยู่ใน Bix Cargo Box ที่ทะเลสาบด้านล่างจำนวน 5 ตัวด้วยกัน

 ทะเลสาบอยู่ประมาณตรงนี้

จัดการเจ้ากล่องแบบนี้แหละ

หลังจากที่เรากำจัด Cargo Box ได้ครบ 5 ตัวแล้วก็ให้กลับไปรายงานแก่ Urnir ที่ Calderon Hill ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

 รายงานผลให้เขาทราบ แล้วรับรางวัลไปได้เลย

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือ ทองจำนวน 2300 Kinah ค่าประสบการณ์ 11000 EXP

 

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์