เราสามารถรับภารกิจได้จาก Dellalont ที่ Altgrad Ice Lake โซน [Altgrad ]

 มาตามจุดนี้กันเลย

รับภารกิจจากเขาได้เลย

    จากนั้นเขาจะให้เราไปนำ Archorn Sword กลับคืนมาจาก Black Claw Veteran Warrior เราจะพบมันได้ แถวๆ Munihidel Swamp นั่นเอง

นี่แหละ กำจัดมันซะเลย

หลังจากที่เราได้ Archorn Sword มาแล้ว ก็ให้นำไปมอบให้ Dellalont ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี ทองจำนวน 1000 Kinah ค่าประสบการณ์ 20700 EXP และ Roasted Slink 3 อัน

ภารกิจเสร็จแล้วเราก็มารับรางวัลไปกันเลย

 

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์