ภารกิจนี้เราสามารถรับได้จาก Neparinerk ที่ Traders Berth โซน [ Altgrad ]

 มาตามจุดนี้

รับภารกิจที่นี่

    จากนั้นเขจะบอกให้เราช่วยรวบรวม Petragolem Crystal จำนวน 5 อัน จาก Black Petragolem หรือ Black Petragolem Chip ซึ่งเราจะพบมันได้บริเวณนั้น

 กำจัดเจ้านี่

หรือเจ้านี่ก็หาได้

หลังจากที่เรารวบรวม Petragolem Crystal ครบแล้ว ก็นำมามอบให้แก่ Neparinerk ก็เป็นอันสั้นสุดภารกิจ

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้ คือ ทองจำนวน 1000 Kinah ค่าประสบการณ์จำนวน 14200 EXP และ Broiled Brax 5 อัน

 รับรางวัลไปได้เลย

 

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์