รับภารกิจได้จาก Gilungk ที่ Basfelt Village โซน [ Altgrad ]

รับภารกิจได้ตามจุดที่วงไว้นี้


ฟังเขาบ่นสักนิด

จากนั้นเขาจะให้เราไปพบกับ Tatural เพื่อสอบถามเกี่ยวกับ Beehive เขาอยากได้มันจำนวน 9 อันด้วยกัน

 สอบถามรายละเอียดจากเขาดู

แล้วเขาจะบอกเราว่า เราสามารถหา Beehive ได้จากแถวๆ Mosbear Habitat ให้เราลองไปสำรวจดู

 มาตามจุดนี้กันเลย

นี่แหละสิ่งที่เราตามหา

หลังจากรวบรวม Beehive ได้ครบ 9 อันแล้ว ก็ให้นำกลับมามอบให้แก่ Gilungk ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมี ทองจำนวน 2500 Kinah ค่าประสบการณ์จำนวน 32400 EXP และ Lesser Physical Critical Hit Increase Scroll 3 อัน

รับรางวัลกันไปเลย

 

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์