เริ่มแรกให้เราไปพบกับ Kaibech ที่ Mosbear Habitat เพื่อรับภารกิจ โซน [ Altgrad ]

ตามจุดที่เราวงไว้นี้เลย

รับภารกิจจากเขานี่หละ

 

[2]

    จากนั้นเขาจะให้เราให้เราช่วยกำจัดเจ้าหมี Bigfoot Mosbear ที่คอยรังควานชีวิตของคนแถวนั้นเป็นจำนวน 3 ตัว ด้วยกัน ซึ่งเราจะพบมันได้ในบริเวณใกล้ๆ กับจุดที่เรารับภารกิจ

จัดการเจ้าหมีนี่แหละ

หลังจากจัดการเป้าหมายได้ครบแล้ว ก็ให้กลับไปรายงานแก่ Kaibech ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

รับรางวัลจากเขาเมื่อเสร็จภารกิจแล้ว

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือ ทองจำนวน 2200 Kinah และค่าประสบการณ์ 5280 EXP

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์