ให้เราไปรับภารกิจจาก Nerhel ที่ Basfelt Village โซน [ Altgrad ]

มาที่จุดนี้

รับภารกิจจากเธอ

     หลังจากรับภารกิจมาแล้ว เธอจะให้เราช่วยนำแหวน ของพวก Mumu มาให้เธอ โดยจะมี 3 วงด้วยกัน โดยจะมีชื่อตามนี้ 1 Ring of Passion 2 Ring of Jealousy 3 Ring of Love ให้เราไปที่ Mumu Village เพื่อหามัน

เราสามารถหาแหวนต่างๆได้จาก Mumu ต่างๆในภาพ


หลังจากที่เรารวบรวมแหวนได้ครบแล้ว ก็ให้นำมามอบให้กับ Nerhel ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ


Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือ ค่าประสบการณ์จำนวน 31500 EXP และ Rong of Passionate Love

 

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์