NPC ที่รับเควสต์ : Une, Kantas Coast
รางวัล : -
เงื่อนไข : ผ่านเควสต์ Numonerk's Demand Note

Une ซึ่งเป็น Legionary คนหนึ่งใน Kantas Coast เธอถูก Numonyerk ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของเธอใช้ให้ไปนำ Lepharist Treasure Box มาแลกหนี้ เธอจะขอให้เราช่วยไปนำ Lepharist Treasure Box จำนวน 3 กล่อง จาก Suspicious Shipwreck ซึ่งเป็นที่ซ่องสุมของพวก Lepharist มาให้ที

เข้าไปเอา Lepharist Treasure Box จำนวน 3 กล่อง ซึ่งกล่องแรกจะอยู่ตรงพื้นทรายหน้าเรือ ขณะที่อีก 2 กล่องจะอยู่บนเรือ (ก่อนทางเข้าเรือ) เก็บมาให้ครบ แล้วกลับไปคุยกับ Une อีกครั้งก็จะจบเควสต์

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์