ให้เราไปพบกับ Gilungk ที่ Basfelt Village เพื่อรับภารกิจนี้

มาตามจุดนี้เพื่อรับภารกิจ

รับภารกิจจากเขาคนนี้เลย

     จากนั้นเขาจะบอกถึงการทำอาหารของเขา ซึ่งเมนูที่เขากำลังจะทำนี้ มันเป็นอาหารที่มีพิษ เขาจึงต้องการยาล้างพิษที่จะใช้มาเป็นส่วนผสมลงไปในอาหาร ซึ่งจะทำให้พิษนั้นหมดไป แล้วเขาจะบอกให้เราไปพบกับ Vovetirn ที่อยู่ทางตะวันตกของ Basfelt Village เพื่อสอบถามถึงยาแก้พิษนั้น

มาที่จุดนี้


 สอบถามรายละเอียดของยาจากเขาดู

จากนั้นเขาจะให้เราหาวัตถุดิบในการสร้างยาต้านพิษที่ชื่อ Amphis Membrane มาให้เขาจำนวน 3 อัน โดยเราจะหาได้จากการกำจัดเจ้า Poison Sac Amphis ที่อยู่แถวๆ บริเวณนั้น

 กำจัดเจ้าตัวนี้เพื่อหาวัตถุดิบ

หลังจากที่เรารวบรวม Amphis Membrane ได้ครบแล้วก็ให้เรานำไปมอบให้ Vovetirn เพื่อให้เขาทำยาให้แก่เรา

เราจะได้ยาแบบนี้มา

หลังจากที่เราได้ Amphis Antidote มาแล้ว ก็ให้นำกลับไปมอบให้แก่ Gilungk ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้จะมีทองจำนวน 1200 Kinah ค่าประสบการณ์ 8540 EXP และ Lesser Healing Potion 2 อัน

นำยามามอบให้เขาแล้วรับรางวัลกันได้เลย

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์