เราสามารถรับภารกิจได้ที่ Gefion ใน Basfelt Village

มาตรงจุดที่เรากำหนดไว้เลย


 รับภารกิจได้จากเขาคนนี้

     หลังจากที่มาพบกับ Gefion แล้วเขาจะเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ Lamir ได้พบเจอมา ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าตกใจ เขาจะบอกให้เราไปถามรายละเอียดเพิ่มจากตัว Lamir เองอีกที

จากนั้นให้เราไปพบกับ Lamir ใน Basfelt Village

 สอบถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เขาได้พบเจอมา

    และเขาจะบอกถึงความน่ากลัวของเจ้า Squll of Fire ที่อาศัยอยู่ที่ Altar of Tiamat โดยเราจะพบมันได้ด้วยการเผาตะเกียงเรียกมันมา และเขาจะมอบ Bundle of Incense ให้แก่เรามา และบอกให้เราไปที่ Altar of Tiamat

 เราจะได้รับเจ้านี่มา

 มาตามจุดนี้

เมื่อมาถึงแล้ว เราจะพบกับ Old Incense Burner ให้เรากดสำรวจที่มันดู

 สำรวจและใช้ตะเกียงที่นี่

หลังจากที่เราสำรวจแล้ว เจ้า Squll of Fire ก็จะโผล่ขึ้นมาจากสระน้ำ ให้เรากำจัดมันซะ

 ตัวบะเริ่มเลย จัดการมันโลด

หลังจากที่เรากำจัดเจ้า Squll of Fire ได้แล้ว ก็ให้กลับมารายงานแก่ Gefion ที่ Basfelt Village ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือทองจำนวน 1000 Kinah ค่าประสบการณ์ 15500 EXP และ Lesser Secert Remedy of Life 3 ขวด


เสร็จงานแล้วมารับรางวัลกันไปเลย

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์