Mission Require จะต้องผ่านภารกิจ Manir’s Uncle LV.12 มาก่อน

ให้เราไปพบกับ Groken ที่ Manir Ferry Part เพื่อรับภารกิจ

 มาตามจุดที่เราแจ้งไว้


รับภารกิจจากเขา

หลังจากรับภารกิจแล้ว Groken จะขอให้เราช่วยพาเขาไปขึ้น Sailing Boat เพื่อทำการหลบหนีออกจากพื้นที่นี้

 พา Groken มาที่จุดนี้

จากนั้นให้เราลอบไปสำรวจที่เรือนี่

หลังจากที่เราพา Groken ไปส่งที่ Sailing Boat เรียบร้อยแล้วให้เราไปรายงานให้ Manir ทราบ ก็เป็นจบสิ้นสุด

กลับมาที่จุดนี้


รายงานเรื่องที่ได้ส่ง Groken ขึ้นเรือไปแล้ว

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือ ทองจำนวน 850 Kinah และค่าประสบการณ์ 14200 EXP


เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์