เริ่มภารกิจให้เราไปพบกับ Tigg ที่ Moslan Forest

 มาตามจุดนี้เลย


 รับภารกิจที่เขาคนนี้

    เขาจะเล่าให้เราฟังเกี่ยวกับการเกษตรในหมู่บ้านใกล้ๆ ว่าเขาได้สัญญากับพรีส Geifon ไว้ว่า เขาต้องจัดหาพันธุ์พืชที่ปลูกได้ง่าย ไปมอบให้ แต่ตอนนี้เขายังรวบรวมมันไม่ได้เลย เขาอยากให้เราช่วย

จากนั้นเขาจะบอกให้เราช่วยไปเอา Frightcorn Seed ที่อยู่ใน Mumu Farmland ด้วยการกำจัด Mumu Farmer และ Mumu Gatherers

เข้ามาที่นี่


 กำจัดเจ้าตัวนี้ก็สามารถหา Frightcorn ได้


 เจ้านี่ก็เป็นอีก1ตัวที่เราสามารถหา Frightcorn ได้เช่นกัน

เมื่อเรารวบรวม Frightcorn Seed ได้ครบแล้ว ก็ให้นำกลับมามอบให้แก่ Tigg ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

นำเมล็ดพืชมามอบให้เขาแล้วรับรางวัลกันเถอะ

Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือ ค่าประสบการณ์ 10500 EXP

 

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์