เริ่มแรกให้ไปพบกับ Okkolenja ที่ Moslan forest เพื่อรับภารกิจ

 มาตามจุดที่เรากำหนดไว้ได้เลย

 

 รับภารกิจได้จากเธอคนนี้

 

    เขาจะเล่าเกี่ยวกับสภานการณ์ของ Karnif ที่เกิดขึ้นในตอนนี้ให้เราฟัง โดยเขาจะบอกว่า ตอนนี้ พวกมันได้ทำร้ายผู้คน ที่เดินตามถนนบ่อยๆ พวกมันเริ่มกระทำบ่อยขึ้น จนพวกเราต้องกำจัดพวกมันลงไปบ้างแล้ว เพื่อที่ความสงบจะได้เกิดขึ้นอีกครั้ง

เธอจะขอให้เราไปกำจัด Needle Tail Karnif ที่อยู่ภายในบริเวณนั้นเป็นจำนวน 10 ตัว

พบได้ง่าย พวกมันจะอยู่รอบๆจากจุดที่เรารับภารกิจ

 

หลังจากที่เรากำจัด Needle Tail Karnif ได้ครบแล้วให้กลับมารายงานกับ Okkolenja ก็เป็นอันสิ้นสุดภารกิจ

รายงานความเรียบร้อยจากภารกิจให้เธอทราบ

 Mission Reward

รางวัลที่เราจะได้รับจากภารกิจนี้คือ ทองจำนวน 2000 Kinah, Poor Odella Powder 30 ชิ้น และค่าป

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์