NPC ที่รับเควสต์ : Pernos, Agaric Spore Road
รางวัล : -

เงื่อนไข : ผ่านเควสต์ [Story] Ascension

หลังจากที่เราเลือกอาชีพเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุยกับ Pernos อีกครั้งเขาจะบอกว่าตอนนี้เรายังไม่ได้เป็น Deava โดยสมบูรณ์ เราต้องไปรับการต่อลมหายใจปีกแห่ง Deava และคำอวยพรจากตัวแทนเทพ Seraphim ที่ Sanctum เสียก่อน จากนั้นเขาจะแนะนำให้เราไปหา Leah ผู้ที่จะเป็นไกด์นำทางให้เราบน Sanctum โดย Pernos จะอาสาส่งตัวเราไป Sanctum เอง ให้เราตอบตกลง (เลือกข้อ 2)

เมื่อเราขึ้นมายัง Sanctum ซึ่งเป็นอาณาจักรลอยฟ้า เมืองหลวงของเหล่า Deava คุยกับ Leah ซึ่งเป็น Deava ตัวน้อยที่ยืนให้อาหารนกอยู่หน้าเมือง ซึ่งเธอจะบอกว่า Jucleas และเหล่า Deava ทั้งหลายรอต้อนรับเราอยู่ Lyceum แล้ว และให้เราเร่งไปพบ

เดินมาทางขวามือของแผนที่เข้าไปในสุดของวิหาร Lyceum จะเจอ Jucleas นักบวชสูงสุดของ Sanctum คุยกับเขา เขาจะจัดงานต้อนรับการจุติใหม่ในการเป็น Deava ของเรา (ในตอนนี้เราสามารถบินได้แล้ว) จากนั้นเราสามารถไปรับของขวัญเป็นอาวุธประจำตัวจากมาสเตอร์ของแต่ละอาชีพได้ใน Lyceum

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์