NPC ที่รับเควสต์: Gen, Kastas Coast
รางวัล: 2,000 Kinah

Gen ซึ่งเป็น Legionary คนหนึ่งในศูนย์สังเกตุการณ์ เขาจะขอร้องให้เราช่วยกำจัด Sea Starturtle ที่เป็นตัวทำลายระบบนิเวศน์วิทยามาให้เขาจำนวน 12 ตัว ล่าให้ครบ กลับมาคุยกับเขาอีกครั้งก็จะผ่านเควสต์ค่ะ

เกมแนะนำ

แสดงความคิดเห็น

สินค้าแคสเตอร์